محدودیت های آرماتور

ساخت وبلاگ
چکیده : محدودیت های آرماتور ها در قطعات فشاری ( ستون ها ) محدودیت های آرماتور : در قطعات فشاری سطح مقطع آ... با عنوان : محدودیت های آرماتور بخوانید :
  • الف ) میلگرد های داخل تنگ های مدور یا مستطیلی ،۴ عدد
  • ب ) میلگرد های داخل تنگ های مثلثی ، ۳ عدد
  • پ) میلگرد های داخل دورپیچ ، ۶ عدد

به طور کلی در ستون ها لازمست هر آرماتور طولی در گوشه یک تنگ قرار گیرد .

برای مثال در تنگ های مستطیلی ۴ میلگرد و در تنگ های مثلثی شکل ۳ میلگرد باید در رئوس تنگ ها قرار داده شوند .

برای میلگرد های محصور توسط مارپیچ ها حداقل به شش میلگرد نیاز است .

موقعیت آرماتور های طولی در حالتی که تعداد میلگرد ها در مقطع  کمتر از ۸ بوده و به صورت دایره ای چیده شده باشند در مقاومت خمشی ستون هایی که تحت تاثیر بارگذاری خارج از مرکز قرار گرفته اند ، موثر است .

قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت ورق,قیمت لوله,...
نویسنده : سمیرا گرایلی بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 1 مهر 1397 ساعت: 16:55