مهار میلگرد | بلاگ

مهار میلگرد

تعرفه تبلیغات در سایت

ضریب k1 در تمامی موارد برابر با یک منظور می شود مگر در مواردی که در قلاب های با خم ۱۸۰ درجه پوشش بتنی روی قلاب ، در امتداد عمود بر صفحه قلاب ، مساوی یا بیشتر از ۶۵ میلی متر و در قلاب های با خم ۹۰ درجه پوشش بتن روی قلاب در امتداد عمود بر صفحه قلاب و پوشش در صفحه قلاب به ترتیب مساوی یا بیشتر از ۶۵ و ۵۰ میلی متر باشد .

در این موارد ضریب k1 را می توان باربر با ۰٫۷ منظور کرد .

ضریب k2 در تمامی موارد برابر یک منظور می شود مگر در مواردی که میلگرد ها در طول گیرایی با خاموت های با فاصله ای مساوی ی کمتر از ۳db محصور شده باشند در این موارد ضریب k2 را می توان ۰٫۸ منظور کرد .

در انتهای غیر ممتد یک عضو که در ان برای مهار کردن میلگرد از قلاب استفاده شده است در صورتی که پوشش بتنی روی میلگرد در هر دو جهت ، بالا و پایین و عمود بر صفحع قلاب ،  کمتر از ۶۵ میلیمتر باشد باید میلگرد در طول گیرایی با خاموت هایی به فاصله کمتر از ۳db از یکدیگر محصور شود .

قلاب ها برای مهار ارماتور فشاری موثر نیستند .

۳- استفاده از هر گونه وسیله مکانیکی که بتواند بدون ایجاد خسارت به بتن نیروی مقاومت میلگرد ها را به بتن منتقل نماید ، مجازاست .

اطمینان از توانایی مناسب وسیله مکانیکی در انتقال نیرو باید از طریق ازمایش و یا روش محاسباتی شناخته شده حاصل شود .

قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت ورق,قیمت لوله,...
نویسنده : سمیرا گرایلی بازدید : 0 تاريخ : چهارشنبه 7 شهريور 1397 ساعت: 17:29