بستن میلگرد | بلاگ

بستن میلگرد

تعرفه تبلیغات در سایت

گره ساده ( لغزان) :گره ساده ، متداولترین گره برای اتصال میلگرد های اصلی و فرعی در شبکههای افقی مانند سقف و فونداسیون با امکان اجرای سریع است .

گره صلیبی

در مواقعی که به علت استفاده از میلگرد های قطور ، تعداد نقاط اتصال کم باشند ، برای استکام بیشتر اتصال میلگرد ها به یکدیگر ، از این گره استفاده می شود .

گره پشت گردنی

در ستون ها و تیر ها برای اتصال محکم میلگرد ها به خاموت ها در گوشه ها ، اغلب از این نوع گره استفاده می کنند .

گره اصطکاکی

در اتصال میلگرد ها در شبکه ها و صفحات قائم ( شبکه های دیوار های بتنی ) برای جلوگیری از لغزش میلگرد های افقی ، از این نوع گره استفاده می شود .

هر سه گره ( صلیبی ، پشت گردنی و اصطکاکی ) به صورت دوبل هم انجام میشود .

 

قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت ورق,قیمت لوله,...
نویسنده : سمیرا گرایلی بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 4 شهريور 1397 ساعت: 17:09