ميلگردهای فولادی

ساخت وبلاگ

در اين صورت چنانچه ( sand blast) مجاز نيست ، مگر اين كه با برس زدن يا ماسه پاشی سطح مقطع آرماتور ضعيف شده باشد، سطح مقطع واقعی ضعيف شده ، بايد در محاسبات مورد استفاده قرار گيرد.

بارگيری، حمل و باراندازی ميلگردهای فولادی

بارگيری ، حمل و باراندازی انواع ميلگردهای فولادی بايد با دقت انجام شود ، به نحوی كه مصالح تحت تنش های بيش از حدود مجاز قرار نگرفته و ويژگی های مطلوب آنها تغيير نكند . قطعاتی كه به هر علت آسيب ديده و دستخوش تغيير شكل شده اند ، بايد قبلاً به نحوی رضايت بخش و با نظر و تأييد دستگاه نظارت، اصلاح و مرمت گردد .

هنگامی كه تعمير قسمت های معيوب بدون كم شدن مقاومت آنها ميسر نباشد، بايد آن قسمت ها تعويض گردند مصالح فلزی بايد در مكان های تميز، عاری از رطوبت و مواد مضر، دور از گرد و خاك و ساير مصالح مرطوب انبار شوند تا از آلودگي سطح و خوردگی و زنگ زدگی آن ها جلوگيری به عمل آيد .

ميلگردهای هم قطر يا ساير نيم رخ های هم اندازه با مقاومت های گوناگون را بايد در محل های مختلف، نگهداری و با رنگ كردن نوك نيمرخ ها آن ها را از يكديگر متمايز نمود.

قیمت آهن,قیمت میلگرد,قیمت ورق,قیمت لوله,...
نویسنده : سمیرا گرایلی بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 20 اسفند 1396 ساعت: 15:44

close
تبلیغات در اینترنت